رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو:

رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی به زودی اعلام می شود/ رضایتمندی مشتری در مراکز درمانی معیار مهم لحاظ شده در رتبه بندی

 

 

رئیس اداره مهندسی و نگهداری اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی به زودی از طریق سامانه رتبه بندی به شرکت ها اعلام می شود.

رئیس اداره مهندسی و نگهداری اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و دارو " ایفدانا گفت: رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی به زودی از طریق سامانه رتبه بندی که در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی به آدرس (imed.irبه شرکت ها اعلام می شود.

مهندس عظیم زاده افزود: رتبه بندی شرکت ها از 3 ماه پیش شروع شده بود وبعد ازاعلام نتایج رتبه بندی شرکت ها ده روز فرصت دارند اگر اعتراضی داشته باشند به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام نمایند.

وی اظهار داشت: رتبه بندی شرکت ها بر اساس دستورالعملی بوده که توسط دکتر دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو ابلاغ شده بود و 4 معیار اصلی داشته است.

رئیس اداره مهندسی و نگهداری اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: خدمات پس از فروش،مالی، نیروی انسانی و نظرات دانشگاه ها و مراکزدرمانی بر رضایت مندی مشتری، معیار های مهمی هستند که در رتبه بندی شرکت ها لحاظ شده است.

مهندس عظیم زاده ادامه داد: در این دوره رتبه بندی که با همکاری انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی انجام شد حدود 100 شرکت ثبت نام کرده بودند.

منبع: پایگاه خبری سازمان غذا و دارو