ظرف نمونه گیری ادرار (محصول اختصاصی آپتا)


یورین باتل (تخلیه آسان)

دارای محفظه ای 12 میلیمتری بر روی درب میباشد که برای تخلیه نمونه داخل لوله طراحی گردیده و درپوش متصل به درب بر روی محفظه 12 میلیمتری آن قرار گرفته که اینها خود بر روی درب اصلی طراحی شده. درب اصلی که بر روی ظرف قرار دارد با زبانه های کاملا ایمن مانع نشت نمونه به خارج میگردد و کاربر با ایمنی و اطمینان کامل نمونه فوق را مورد آزمایش قرار میدهد این طراحی باعث سهولت و ایمنی بیشتر در کار و محیطی عاری از میکروب میشود. یورین باتل به صورت مات وشفاف در سایزهایی 70 و 90 میلیمتر موجود میباشد.